Stichting Groot Scholtenhagen

Sport- en recreatiepark

Zwembad de Wilder


In Haaksbergen werd op verzoek van de gemeente in 1956 door de Stichting Scholtenhagen ruimte ter beschikking gesteld voor de realisering van een zwembad. Op 24 mei 1957 werd het openluchtbad 'Scholtenhagen' door de toenmalige commissaris van de Koningin in Overijssel officieel geopend. Een wens van velen ging in vervulling want het zwembad was destijds een van de modernste in de regio.

Met dit zwembad, uniek gelegen op het landgoed Scholtenhagen wilde de gemeente voorkomen dat men overal in Haaksbergen lukraak ging zwemmen in plassen of beken want dat water werd in tegenstelling tot het zwembadwater niet gecontroleerd op verontreiniging en gevaarlijke ziektekiemen.

Eerst had men het plan om het zwembad dichtbij de Watermolen te plaatsen omdat daar de Schipbeek langs liep. Dat water zouden ze kunnen gebruiken voor het vullen van het zwembad. Zoals bekend kwam het zwembad uiteindelijk toch op 't Scholtenhagen en niet bij de Watermolen. De Stichting Scholtenhagen verleende aan de gemeente Haaksbergen een perceel grond in erfpacht dat daarvoor in gebruik was door pachter Bannink van boerderij 't Hagen. De totale bouwkosten waren ongeveer vijf ton gulden. Gemengd zwemmen was de eerste jaren verboden, de entreeprijs was veertig cent voor volwassenen en 25 cent voor kinderen. Door wederom de bereidwilligheid van de Stichting Scholtenhagen en pachter Bannink om de aangrenzende terreinen ter beschikking te stellen was de gemeente in de gelegenheid om in 1965 de oppervlakte van de lig- en speelweiden en de parkeerplaatsen uit te breiden.

Vanaf de opening tot 1980 werd het zwembad door zo'n drie miljoen mensen bezocht. In de periode eind vijftiger jaren tot eind zeventiger jaren beleefde het zwembad zijn topjaren met bezoekersaantallen van 150.000 tot 200.000 per jaar. Na deze periode werd het zwembad met een fikse terugval geconfronteerd. De oorzaak was de bouw van een overdekt zwembad in de wijk 'de Els' in 1976. De bezoekersaantallen liepen fors terug naar 52.000 in 1985.

In de tachtiger jaren wordt voorzichtig gesproken over een zwemparadijs. Het openluchtbad vertoonde ernstige gebreken, terwijl de vormgeving van zowel het overdekte bad 'de Els' als het openluchtbad 'Scholtenhagen' niet meer voldeden aan de eisen des tijds. Stijgende exploitatiekosten maakten sanering noodzakelijk.

In 1984 werd een werkgroep benoemd met als opdracht de gemeentelijke zwembadproblematiek te onderzoeken en er nader advies over te geven. In het verslag was een zestal mogelijkheden aangedragen die varieerden tussen handhaving van de toen bestaande situatie tot een concentratie van baden op 't Scholtenhagen.

Aanvankelijk ging de voorkeur uit naar uitbreiding van het overdekte zwembad in de wijk de Els. Immers herstel van het natuurbad 'Scholtenhagen' zou in de miljoenen lopen. Toenmalig voorzitter van de Stichting Scholtenhagen, wethouder J.J. Broekhuis, was voorstander van een zwemparadijs in de wijk de Els, maar de buurt was fel tegen. Besloten werd echter, na de nodige onrust, discussies en bezwaren van o.a. de bewoners van de wijk de Els, om beide baden te vervangen door een multifunctionele accommodatie op het Scholtenhagen.

In 1990 was de bouw van het zwemparadijs klaar, en had de gemeente Haaksbergen als eerste gemeente in de regio een subtropisch zwemparadijs met een 85 meter lange glijbaan. De opening van het zwembad werd gedaan door Ria Lubbers, echtgenote van toenmalig president Ruud Lubbers.

Binnen 10 jaar nadat het zwembad geopend was, werd de driemiljoenste bezoeker al geregistreerd.

Het tropisch zwembad met een watertemperatuur van 30 graden is vooral een doelgroepenbad met daarnaast onder andere een subtropisch bad, peuter- en kleuterbaden, kruidenbaden, sauna- en rustruimte en een prachtige lig-en speelweide.

In tegenstelling tot andere accommodaties op het park Scholtenhagen wordt het tropisch zwembad door de firma Optisport geëxploiteerd. De zwemvereniging 'Scholtenhagen', de VASH en de duikvereniging 'Sirius' maken gebruik van zwembad de Wilder.

website: www.optisport.nl/wilder/

Adres:
Scholtenhagenweg 32
7481VP Haaksbergen