Stichting Groot Scholtenhagen

Sport- en recreatiepark

Haaksbergse Schutterij


Al meer dan twee eeuwen kent Haaksbergen een schutterij. Al sinds de 18e eeuw waren in de meeste Twentse steden en dorpen schutterskorpsen opgericht, die de democratische vrijheidsbewegingen in het land steunden. Samen met veel dienstplichtigen waren veel Haaksbergenaren als lid van de Schutterij gedwongen, na de Belgische opstand in de jaren 1830-1834 dienst te verrichten. Toen ze in augustus terugkeerden werd er ter ere van hen een schuttersfeest georganiseerd. In de loop der tijd werd dit samen met het vogelschieten verschoven naar laatste weekend van augustus, soms begin september. Het feest bestaat nu nog steeds als het Jaarlijkse Schuttersfeest met vele tradities en natuurlijk het vogelschieten.

De Schutterij zit pas sinds 1928 op het Scholtenhagen, nadat ze op de andere plek niet meer aan de veiligheidseisen konden voldoen. Ze namen de schietbanen van de weerbaarheidsvereniging over en ook het Schuttersfeest werd op het Scholtenhagen gehouden.

in 1992 raakte de vereniging zijn clubhonk kwijt, doordat de uitbater van 't Hagen, Boenders, de voormalige schuur van de boerderij 't Hagen wilde gebruiken om er een eethuis van te maken, Buffalo Bill. De vereniging mocht wel één keer in de week gebruik maken van de schietbaan op de bovenste etage. Toch werden er in 1999 plannen gemaakt om een nieuw gebouw te plaatsen op het Scholtenhagen. Eind 2006 was dit gebouw, Schuttershoes, af en werd het in gebruik genomen.

De schuttersvereniging organiseert vaak feesten; elk jaar wordt het schuttersfeest georganiseerd, maar ook voor speciale gelegenheden organiseert de vereniging feesten. Nog vaak wordt gesproken over het feest in het kader van het 800-jarig bestaan van Haaksbergen, waar Ria Lubbers, echtgenote van toenmalige president Ruud Lubbers, aanwezig was. Bovendien werd het grote Europese Schutterstreffen in 1996 georganiseerd in Haaksbergen met als centrum van de activiteiten het Scholtenhagen.

website: www.schutterij.nl

Adres:
Scholtenhagenweg 40b
7481VP Haaksbergen