Stichting Groot Scholtenhagen

Sport- en recreatiepark

Haaksbergse Hockeyclub Haackey


in 1973 kwam vanuit de tennisclub het idee om een hockeyclub op te richten, op 18 juni datzelfde jaar was de officiele oprichting van Haackey een feit.  De inzet was duidelijk; een hockeyclub die een langer leven zou zijn beschoren dan de eerste Haaksbergse Hockeyclub, die in 1955 werd opgeheven.

Het begon dus in 1973, niet op het Scholtenhagen, maar op een veld bij de Bon Boys in de Veldmaat (De Greune). Het was nogal amateuristisch en ze moesten spelen op een knollenveld, zoals ze het zelf noemden. Op de Greune waren ze echter maar zeer kort. De volgende locatie was 'de Els' waar twee hockeyvelden werden uitgezet. Alleen heeft ook deze locatie het onderspit moeten delven, door de oprukkende woningbouw.

De uiteindelijke locatie werd gevonden op het Scholtenhagen. Met deze verplaatsing kwam er ook kunstgras waar op gehockeyd werd. Het bracht een zakelijkheid met zich mee die de club nog niet eerder had gehad in het bestaan van de vereniging. De financiering van een eigen clubhuis en speelmateriaal, het aankleden van kleedkamers, en de op te brengen huur van de hockeyvelden werden echter als een uitdaging gezien voor de snelgroeiende vereniging, die eind jaren '80 uit 230 leden bestond.

Het verplaatsen van de locatie bleek achteraf een juiste methode, het leidde tot geleidelijke verbetering van het hockeyniveau, organisatiestructuur en accommodatie.

website:  www.haackey.nl

Secretariaat:


Postbus 258
7480 AG Haaksbergen