Stichting Groot Scholtenhagen

Sport- en recreatiepark

Recreatievijver

De recreatievijver, vroeger de bergingsvijver genoemd, vormt ook een onderdeel van het Scholtenhagenpark. De realisering werd gekoppeld aan de aanleg van de speelheuvel in verband met lagere transportkosten van bijvoorbeeld en de eventuele opslag daarvan.

Op de van de gemeente overgenomen grond naast de Rondweg werd in 1975 de bergingsvijver aangelegd. Tot grote diepte werd de grond uitgegraven om een behoorlijke vijver te verkrijgen. In eerste instantie was deze bestemd om overstromingen van de Rondweg tegen te gaan. Immers had de gemeente regelmatig te kampen met een gigantische wateroverlast in het Dorp, zoals aan de Eibergsestraat - Lansinkstraat waardoor diverse straten blank kwamen te staan en het rioolwater via de toiletpotten de huizen kon binnenstromen.

Om het overvloedige water zonder problemen te kunnen afvoeren was de aanleg van een royale bergingsvijver nodig. Gevolg hiervan was dat Haaksbergen een mooie waterplas rijker is en de vissers er een mooie visstek hebben. Bovendien zijn er een tweetal aangepaste vissteigers aangelegd voor gehandicapte personen.

Zwemmen blijkt toch te gevaarlijk in het relatief diepe water en is niet (meer) toegestaan. Bij winterse vrieskou deed de vijver dienst als ijsbaan van de IJsvereniging Haaksbergen. De twee eilandjes werden zo gesitueerd dat er een 400 meter schaatsbaan uitgezet kan worden.

De vijver is ongeveer drie hectare groot waarin zich aan de oostkant een tweetal eilanden bevinden. Een ervan is bereikbaar via een wandelbrug terwijl de ander als broedeiland is bedoeld. Rondom de plas zijn wandelpaden aangelegd. De recreatievijver op 't Scholtenhagen heeft dus niet alleen niet een nuttige maar ook een recreatieve functie.

De Stichting Groot Scholtenhagen heeft overigens ter ere van het honderdjarig bestaan van de Stichting een fontein geplaatst in het midden van de recreatievijver.

De vijver is in 2006 ondergebracht bij het beheer van het Waterschap. In 2006-2007 is de vijver uitgebaggerd. Doordat het slib uit de vijver niet hoefde te worden weggebracht, werd er geld bespaard. Het bespaarde geld is daarna gebruikt voor een renovatie van de vijver en de directe omgeving.

Er werden nieuwe vis vlonders geplaatst en de brug over de vijver werd gerenoveerd. In 2007 werd gelijk met het einde van de renovatie een kunstmanifestatie gehouden. Om de gehele vijver bevinden zich nog steeds een aantal overgebleven kunstwerken